Bibliografisch. De in het Nederlands vertaalde romans en 3 novellen.

1894. Een kwestie van Smaak, 

feuilleton in Het Vaderland van 3/4 december 1893 t/m 17 januari 1894. Vertaling door Cora. Een kwestie van Smaak is ook opgenomen bij de verhalen, maar is meer een novelle, een korte roman. (3)

1895. Joost Avelingh’ s zonde,
ed. Uit het Engelsch vertaald door mevrouw Guillette de Lange- Willeumier. Jacs G. Robbers, 1895. (2)

ed. Amsterdam, Jacs G. Robbers, 1898. Prijs f.3.- (advertentie in De Hoogste Roem,11)


ed. De zonde van Joost Avelingh, J.N.Voorhoeve, Den Haag. Vuurtorenserie.  (-+ 1965) (11)

  

1894 De Liefde van een Oude Jongejuffrouw,

ed. Uit het Engelsch vertaald door A.H.J., Amsterdam, Robbers, 1894. (1) en 1895. Zijn er 2 drukken uitgegeven, of zat Van Maanen ernaast met zijn jaar van publicatie? Bron 2 geeft ook 1895.

1896 Gods Gunsteling,

ed. Uit het Engelsch vertaald door mevrouw Willeumier. Jacs G. Robbers, Amsterdam 1896. (2)

  

? Ursula (My Lady Nobody),
Uit het Engelsch van MAARTEN MAARTENS door Mevr. C.A. La Bastide. Amsterdam, Holdert & Co. 496 p. zonder jaartal. (11)

  

1895 De Hoogste Roem,
Door MAARTEN MAARTENS.

ed. Uit het Engelsch vertaald door Mevrouw Willemier. Amsterdam, Jacs. G. Robbers, 1895. Eerste deel 248 p. Tweede deel 264 p.
ed. Amsterdam, Robbers, 1895. 2 delen in 1 band. Vertaling mevr. Guilllette de Lange- Willeumier. (11)

  

1911 Lis Doris. De Roman van een Nederlandschen Schilder.

ed. Naar het Engels van MAARTEN MAARTENS door J.L. van der Moer. Amersfoort, Valkhoff & Co. 1911. Twee delen in 1 band. Eerste Deel 226 p. Tweede deel 235 p. (11)

De Moeder,

Naar het Engelsch door Hajem. Warendorff’s Novellen Bibliotheek no.208. z.j. (2, een verhaal uit My Poor Relations.*)) Op deze lijst van romans vanwege publicatie in Novellenbibliotheek.

1916 “Sic Transit”, Oorspronkelijke novelle uit de Nagelaten Geschriften van Maarten Maartens.  

in: Haagsche Post 1 januari 1916. (kopie 11)

1975 De Dwaas Gods: een verhaal uit Koopstad,
ed. 1975, Amsterdam, Meulenhoff, 1975. Vertaling Jean Schalekamp en W.G.van Maanen. (11). Herdruk in 2015 ter gelegenheid van de 100ste sterfdag van de auteur.

NB. De 2 novellen die zijn opgenomen in ‘ Maarten Maartens, Novellen en gedichten. Verzameld en vertaald door Dr.M.A. Schwartz’ heb ik niet in deze lijst maar onder de verhalen opgenomen. Ze zijn 10 à 14 pagina’s en daarmee een verhaal en geen roman of kleine roman.

 

*) De verhalenbundel My Poor Relations valt op. Waarom? Het eerste deel van 278 pagina’s bevat maar 4 verhalen. Die zijn dus wat lang om een verhaal/ short story genoemd te worden. In deel 2 zijn 263 pagina’s goed voor 10 verhalen. De Moeder, waar het hier om gaat, neemt 73 pagina’s, mooi voor een novelle.

 

Bronnen: zie Bibliografisch. Over de novels.

 

Zuidlaren, februari 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *