Colofon

De site Maarten Maartens Lezen is opgestart in 2016. Er is toen een eigen domein gehuurd in het wereldwijde web. WordPress en het thema Sixteen helpen met de verdere invulling. De schrijfster ervan hoopt medio 2017 een heldere basis te hebben gelegd. Met onregelmatige regelmaat zullen nieuwe verhalen en updates verschijnen in de uitdijende wereld die het onderzoek naar Maartens en zijn romans en verhalen is.

auteur/ docent: mevrouw B.

foto’s: mevrouw B. en Hylke Faber

bronnen: zullen waar mogelijk met opgaaf worden beschreven. Ten bate van verder onderzoek, ter onderbouwing van dit onderzoek en ter verhoging van de leesvreugde.

vormgeving: mevrouw B.

abonnement: u kunt via de site inschrijven en zo een seintje in uw mailbox ontvangen, als een nieuw stukje is gepubliceerd.

reacties zijn welkom via de site of per e-meeuw aan mevrouw B’s alter ego: agneslicht@gmail.com

 

Aan de totstandkoming van deze site wordt de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed. Toch is het onvermijdelijk, dat hier inzichten van dit moment en in deze tijd worden gepresenteerd. En inzichten zijn immer aan groei en verandering onderhevig.

Niets uit deze uitgave/ van deze site mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of internet zonder bronvermelding en vooraf overleg met en toestemming van de auteur. Het normale auteursrecht is hier van toepassing. Gebruik van de site in het onderwijs zou mij plezier doen.

 

Meer informatie over Maarten Maartens en zijn werk is onder andere te vinden op:

Home

http://www.schrijversinfo.nl/maartensmaarten.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Maartens

Essay: Arjan Peters – Tegen het vergeten van Maarten Maartens