Bibliografisch. List of short stories.

“ A newly accessible form of entertainment could be found in the popular magazines of the period. Print had long been a luxury, but by the mid-19th century inexpensive printing and distribution systems led to an explosion in the number of magazines produced and sold. Publishers competed for a share of the market and were quick to exploit any interest area that appeared. There were magazines aimed at men, married women, single girls, a few for children and some for all the family. Gardening, farming, fashion, satirical and political magazines, the list goes on and on. Low prices meant that magazines were an affordable pleasure for even the lowest middle classes. They offered a similar mix of interest and escapism to that of today’s magazines.  (….) The Sunday Magazine called Good Words, however, offers a more upbeat Victorian Sunday wit articles on subjects as varied and outward looking as modern steam laundries, a journey across Africa and textile recycling. “ Dit citaat staat op p.70-71 van Victorian Farm, Rediscovering Forgotten Skills, by Alex Langlands, Peter Ginn en Ruth Goodman. (London, Pavilion Books, 2008) Het illustreert goed in welke context de onderstaand verhalen van Maarten Maartens werden gepubliceerd en lezers vonden. 

109 short stories zagen in engelstalige of internationale kranten, tijdschriften en bundels het levenslicht. In het Engels, de taal waarin Maartens ze schreef. Dat is een veel groter aantal dan ik kende, voordat ik aan deze lijst van short story’s begon.  109 verschillende tel ik er nu. Daarbij is het wel zo,dat een enkel verhaal onder een andere titel opnieuw gedrukt werd. We weten (nog) niet of er aan de inhoud gesleuteld was, zoals bij de vertalingen in het Nederlands. Het lijkt aannemelijk dat dit niet zo is, maar we zijn graag zorgvuldig, dus tellen we ze voorlopig als unieke uitgaven.

Het is een hele lijst. Een lijst die getuigt van schrijfplezier, want in de betrekkelijke korte tijd van zijn schrijversleven werden ze gepubliceerd. Tussen 1900 en 1915 is het overgrote deel verschenen. De productie kwam rustig op gang met  A drop of blood (1893), Life nights watch(1893) en The Bargain (1894). In de jaren ’97, ‘ 98 en ’99 kwam Maartens goed op gang met  A Life (1899), All my story (1899), An author’s story (1899), Annette de Viroflay (1899), Lady Mary’s Mistake (1899), Little Mary (1899), Lord Venetia (1898) Madame de Mersy (1899), My Cousin Sonia (1899), Princesse! (1899),  en The Fair-lover (1897). En daarna schreef en publiceerde hij er lustig op los. Ik bewonder de kwaliteit en kwantiteit van de short stories. Die staat voor veel schrijf- en leesplezier.

Hoe is deze lijst samengesteld? Door de bestaande bibliografieën naast elkaar te leggen en een aantal catalogi van bibliotheken te raadplegen. Door in de verhalenbundels te kijken welke verhalen daarin staan. En door te snuffelen bij boekhandelaren, online en in het veld. Een deel van de inhoud van eerdere literatuurlijsten blijkt dan overeen te komen. Wonderlijk genoeg namen mijn voorgangers niet alles van elkaar over, bij een ieder vond ik soms iets nieuws. Soms een verhaal van welks bestaan ik nog niet op de hoogte was. Een andere keer een tijdschrift waarin het al eens gepubliceerd was, voordat het in een van de bundels terechtkwam. De mooiste vondst was er een die ik recent deed: The FictionMags Index. Daarin vond ik van heel wat verhalen het tijdschrift waarin ze gepubliceerd werden, voordat ze in een bundel terechtkwamen. En dat dan vaak in de US, want de index is een initiatief van een Amerikaanse literatuurliefhebber. Dank voor deze lijst!

Is mijn lijst het laatste nieuws over de bibliografie aangaande short stories? Natuurlijk niet. Als het mij lukte om in een paar maanden een completere lijst te maken, onder andere door het gelukkige toeval van de aanschaf van een aantal tijdschriften of delen daarvan, dan is het aannemelijk dat er nog meer materiaal te vinden is. Toch wil ik hem nu graag plaatsen, om een uitgangspunt voor verdere studie te hebben en die openbaar te maken. Het is zonde als anderen die Maartens bestuderen opnieuw beginnen, ze kunnen voortbouwen op wat mijn voorgangers en ik deden. Daarnaast is het gewoon fijn om dit derde stuk in het drieluik over de short stories te delen. Ik vind het mooi dat het me gelukt is om deze lijsten samen te stellen en zo een bijdrage te leveren aan completere informatie over Maartens.

Voor meer uitleg over de korte verhalen die Maartens schreef kun je eerdere bijdragen lezen: Het zomerreces, Puzzelen aan de bibliografie, de 2 eerdere bijdragen getiteld Bibliografisch. Hieronder volgt nu de lijst met short stories zoals ze in het Engels zijn gepubliceerd, waar en wanneer dat gebeurde, gerangschikt op titel. Net als bij de lijst van in het Nederlands verschenen verhalen gebruik ik afkortingen om aan te geven hoe ik aan mijn informatie kwam. Dat betekent dat dit een Levende Lijst is, zoals de andere literatuurlijsten.

Een Levende Lijst? Ja, gaandeweg zullen nieuwe vondsten of aanpassingen in de informatie over een titel zullen worden bijgewerkt. Dat wordt dan geen nieuw verhaal, maar een verbetering van de lijst. Een lezer die waarde hecht aan deze literatuurlijsten doet er dus goed aan ze na een periode weer eens te raadplegen. Je weet maar nooit wat gesprekken met (andere) kenners, speurtochten op het www of in den lande weer aan verbeteringen tot gevolg hebben. Graag ontvang ik een mail als u nog een zinvolle aanvulling hebt.

Conservatief is de lijst ook, besef ik bij het nazien. Een beetje van ‘ eerst zien, dan geloven’. Ik nam niet als vanzelfsprekend aan dat een verhaal ook in alle drukken van een bundel zal staan. Natuurlijk zal dat in de meeste gevallen wel zo zijn. Het zal de kennismaking met de Nederlandse vertalingen in de jaren rond 1900 zijn die me argwanend heeft gemaakt. In het verlengde hiervan…. het lijkt misschien wat mal dat ik aangeef wat er in mijn boekenkast staat. Dat is niet om te pochen, al ben ik blij met mijn uitdijende collectie. Nee, wat ik handen heb gehad is boven twijfel verheven. Het is sterker dan lijsten van bibliotheken en antiquaren op het internet. Er bleken ook daar fouten in te staan, dat schreef ik eerder al. Wat ik met eigen ogen heb gezien, dat overtuigt me echt. Vandaar bron 11. Een gekkengetal voor de beste bron: die op mijn planken.

Eerlijk is eerlijk: met gepaste trots presenteer ik nu onderstaande lijst.  Het was een heel gepuzzel, ik ben voorlopig blij met het resultaat.

Gebruikte afkortingen ter indicatie van bron, inzien, eigendom, etc.:
1.Van Maanen, 1927
2.Letters, 1930
3.Agnes Licht, 1986
4.Henrik Breuls, 2005
5.Bouwe Postmus, 2015 (At home and abroad), 2017 (per mail)
6.Koninklijke Bibliotheek Den Haag
7.Cambridge University Library catalogus
8.British Library London
9.At the Circulating Library, a database of Victorian Fiction 1837-1901
10.Smart Cat, bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen
11. in eigen bezit
12. The Fiction Mags Index. (www.philsp.com)

13. maartenmaartens.nl

 

A
A Argyment,
in: Lippincott’s Monthly Magazine, May 1909, vol.78, p 598 (7)
in: Lippincott’s Monthly Magazine, Nov 1906 (12)
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p119 (11)

A Bit of To-Day,
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig 1904, volII, p206-235 (11)
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p336 (11)

A Drop of Blood,
in: Woman at Home, 1893.
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)
Vertaald verschenen als:
Een offer in Het nieuws van den dag: kleine courant 4, 5, 6, 7 augustus 1897. (5)
Opgeofferd in: Leeuwarder courant, 23, 25 en 26 november 1895. (5)

A Gallic Victory (1871),
in: Scribner’s Magazine, september 1913, illustrations by André Castaigne. P 300-309 (kopie in 11. 1, 4, 12 en te downloaden op 13)
in: Scribner’s Magazine, July 1, 1913, vol.54, p 300 (7)

A Life,
in: Cosmopolitan, Sept 1899. (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907. (11)

A Love Song,
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York. 1907 (11)
Vertaald verschenen in 1902 als Lied van Liefde, zie bij de Nederlandse verhalen.

All My Story,
in: Good Words 1899, London, Isbister and Company, p53, illustrated by Gordon Browne. (11)
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p177 (11)
in: Six Short Stories, selected by dr.W.van Maanen, Meulenhoff, Amsterdam,-1930 (11)
zie onder: Mijn enige belevenis, Mijn eigen geschiedenis en De gebeurtenis van mijn leven. Zie aldaar.

A Modern Crime,
in: The Bystander (London), 17 January 1906 . Illustrations Sydney Seymour Lucas (1,4,5)
in: Short Stories, Oct 1906 (12)
in: Maarten Maartens, At Home and Abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten
Maartens, 2015. (11)

An Arrangement,
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

An Author’s Story,
in: Scriber’s Magazine, Dec 1899 (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

Antiques: A Modern Incident,
in: Cassell’s Magazine, December (Christmas) 1908 (5, 12)
in: Maarten Maartens, At Home and Abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

Annette de Viroflay,
in: The Saturday Evening Post, October 21, 1899. (12)
in: The illustrated London News, no.3226, Saturday, February 16, 1901, p 229-231, illustrated by Balliol Salmon. (11)
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p277. (11)
in: Some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p277 (11)

A Resurrection,
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

C
Contract,
in: Frank Leslie’s Popular Monthly, March 1903. (12)

D
Diane de Bragade,
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p205 (11)
in: Some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p205 (11)

Diamonds,
in: Cosmopolitan, Dec 1903 (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)
Zie onder: Diamanten

Divorce,
in: Ainslee’s Magazine, April 1903. (12)

Dutch Farmer,
in: The Windsor Magazine, May 1907 (4)

F

Five minutes’ conversation: Being an Ballroom Episode,

in: Ainslee’s Magazine (USA), March 1904 (bp) (12)
in: The Sketch (London), may or after may, 1904. (4,5)
in: Maarten Maartens, At Home and Abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

For a Song,
in: Illustrated Sporting and Dramatic. Christmas 1912. (1,4)

From The Memoirs Of Madame Junot,
in: Harper’s Weekly (USA), August 4, 1906 (bp)(12)
in: Pall Mall Magazine, July 1908, titel: The Emperor’s Ball (4,5)
in: Maarten Maartens, At Home and Abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

G
God and beast,
in: The Bystander (London), 27 January 1904. Illustration J.R.Skelton (4,5)
in: The Red Book, Aug 1904. (12)
in: Maarten Maartens, At Home and Abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

H
Her Father’s Wife,
in: Cosmopolitan, January 1902 (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

Her Last Word,
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)
Vertaald verschenen als Haar Laatste Woord, zie aldaar.

Herrisdale,
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

  

I
In Extremis,
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol II, 193-203. (11)
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p327 (11)
Vertaald verschenen als In Extremis, Een Afscheid en In Verrukking. Zie aldaar, bij de Nederlandse verhalen.

Israels! A bit of biography,
in: The Windsor Magazine. An Illustrated Monthly for men and women. Vol.XXIII. december 1905 to May 1906, p.778-787. 3 Illustraties Maurice Greiffenhagen 1905. Copyright 1906, by Maarten Maartens, in the United States of America. Hoe kan het dat de tekeningen door M.Greiffenhagen al in 1905 zijn gemaakt? (11)
in: The Atlantic Monthly, Feb 1906. (12)
in: Brothers all, Tauchnitz, 1909, p7 (11)

J
Jan Hunkum’s Money,
in: Temple Bar, A London Magazine for town and country readers. The one-hundred-and-twenty-first volume, september to december 1900. London, Macmillan and co ltd.(7,11)
in: My poor relations Tauchnitz, Leipzig, 1904. Vol I, p 7-129 (11)
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p7. (11)

Jan Kees. The Dutch Farmer,
in: Youth’s Companion, febr.1907 (1).  NB: The Dutch Farmer, in: The Windsor Magazine, May 1907. (12) De Fiction Mags Index geeft hier aan dat het hier om een artikel gaat. Het zou om hetzelfde verhaal kunnen gaan.

John,

in: Temple Bar, A London Magazine for town and country readers. January to April 1900, vol 119, p206-220. (7, 11)
in: The Saturday Evening Post, June 17, 1899 (12)
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p129. (11)
in: Some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p129. (11)
in: Six Short Stories, selected by dr.W.van Maanen, Meulenhoff, Amsterdam, +-1930 (11)
Zie onder: Jan

L
Lady Mary’s Mistake,
in: Cosmopolitan, Oct 1899 (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

Life Nights Watch,
in: Boston Journal, August 15th, 1893 ()

Little Mary,
in: Collier’s Weekly, Nov 18, 1899. (12)
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p105 (11)
in: some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p105 (11)

Lord Venetia,
in: Cosmopolitan, Oct. 1898. (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)
Zie onder: Lord Venetia, feuilleton.

M
Madame de Liancourt,
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p155 (11)
in: Some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p155 (11)

Madame de Mersy,
in: Cosmopolitan, Dec. 1899 (12)
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p227 (11)
in: some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p227 (11)

Madame de Parfondrieu,
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p81 (11)
in: some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p81 (11)

Meess,
in: Temple Bar. A London Magazine for town and country readers. Vol.118, sept-dec 1899, p.190-206 (11)
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p249 (11)
in: Some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p249 (11)
zie onder: Miss.

Mister Brother Jonas,
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p156 (11)

Mrs Marsham,
in: Lippincott’s Monthly Magazine, May 1909, vol.83, p 603 (7, 12)
in: Bystander, June 1910 (4)

Mrs Marstam,
in: Bystander, June 1910 (vm) (het lijkt waarschijnlijk dat Mrs Marsham en mrs Marstam dezelfde zijn en dat hier sprake is van een typefout.)

Mrs Russell,
in: The Anglo Saxon Review, december 1900 ( )
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p27 (11)
in: Some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p27. (11)

N
Nobody’s Child, A Twentieth Century Fairy-Tale,
in: Scribner’s Magazine, February 1909. Illustrations H.G.Williamson (1,4,5)
in: idem, kopie eb. P 198-208
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

O
Our cousin Sonia,
in: The Saturday Evening Post, oct 14, 1899 als My Cousin Sonia. (12)
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p179 (11)
in: some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p179 (11)
zie onder: Onze nicht Sonja.

Our Lady of Lies,

in: The New York Herald, March 31, 1901. (13)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

 

P
Play,
in: The Tribune, december 1905 or after (4)
in: Success, december 1905 or after (4)
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p259 (11)

Prayer,
in: The Smart Set, August 1907. (12)
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p61 (11)
zie onder: Bidden.

Princesse!,
in: Collier’s Weekly, November 11 1899. (12)
in: The Illustrated London News no.3244, Saturday, June 22, 1901, p891-894, illustrated by A. Forestier. (11)
in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p55. (11)
in: Some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p55 (11)

S
Scince and the Cow,
in: The Red Book Magazine, Feb 1907. (12)

Scotland, an Impression,
in: Woman at Home, august 1905 (1,4,5)

“Silly”, 

in: The Illustrated London News, July 22, 1899, 1st appearance, 3 pages: 91-94. Illustration by sir Amédée Forestier. (11)
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p246 (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol II, p 71-91 (11)

Sir Geoffrey’s Theory,
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

T

Teetotal, Copyright 1907, by Maarten Maartens, in the United States of America. 

in: The Windsor Magazine, an illustrated monthly for men and women, vol. XXV . London, December 1906-May 1907, p.663-676.  Copyright 1907, by Maarten Maartens, in the United States of America. 3 Illustrations by Dudly Hardy.(11)

in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p227 (11)

Ten Million a Year,

in: Putnam’s Magazine, Dec 1909 (1,4, 12)

The Banquet,
in: My poor relations, Constable&Co, Westminster 1903, p 227 (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol II, p 43-67 (11)

The Bargain,
in: The Woman at Home vol I, 1894. (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

The Book-Keeper,
in: The Grand Magazine, Christmas 1908 (4,5)
in: Grand and all fiction Monthly. Christmas 1908. (1)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

The Challenge!,
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

The Champagne Cup,
in: Northern Newspaper Syndicate. April 1915. (1,4)

A Comedy of Crime,
in: Cosmopolitan, Dec 1900 (12) als: A…. (12)
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p357 (11) The comedy of crime.
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol II, p239-263 (11) The comedy of crime.

The Comedy They Played,
in: London Magazine, May 1904 (5)
in: Hamsworth/ The London Magazine, no.77, vol XIII, p529-538 met 3 illustraties. Dit verhaal wordt gevolgd door een kerstgedicht, het zal verschenen zijn in de kersttijd en niet in mei en een andere uitgave dan de bovenstaande. (11)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

The Comic Funeral, zie: The Will of Sarah Onderdop.

The Contract,
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p138 (11)

The Death-Way,

in: The Windsor Magazine, an illustrated monthly for men and women. Vol.XXIV, June to November, London 1906. p.53-61. 4 illustraties van L.Raven-Hill. Copyright 1906, by Maarten Maartens, in the United States of America.  (11)
in: Watson’s Magazine, June 1906. (12)
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p26 (11)
in: Six Short Stories, selected by Dr.W.van Maanen, Meulenhoff, Amsterdam +-1930 (11)
vertaald als: De Dodenweg

The Divine, The Avenger! Wherin Apollo incarnate drives a motor car,
in:Uncle Remus’s Magazine (Atlanta, GA), June 1907. Illustrations R.F.James (5,12)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

The Doctor’s Dilemma,
in: The Strand Magazine, July 1908. Illustrations Cyrus Cuneo (4,5)
in: The Strand Magazine (US), Aug. 1908. (12)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

The Dream Knight,
in: Cosmopolitan, april 1902. (12)
in: Current Literature, June 1907 (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

The Dutch Farmer, article.

in: The Windsor Magazine, an illustrated monthly for men and women, vo. XXV . London, December 1906-May 1907, p.723- 732. illustrated from 2 pictures by Anton Mauve, 1 by Otto Eerelman and 12 photographs. Copyright 1907, by the Perry Mason Co., in the United States of America. (11)

The Duchess Eleanor,

in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p1 (11)
in: Some women I have known, London, Constable & Co, 1914, p 1 (11)

The Duel-Dance Of Szembény/ The Duel=dance of Seemberry/ Scembeny,
in: Country Life, 9 January 1909 (1,4,5)
in: idem, January 9th 1909, kopie eb, p 46-49
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

The Emperor’s Ball. From the Memoirs of Madame Junot,
in: The Pall Mall magazine, July 1, 1908, vol.42, p71 (vm, hb, cal., review by Vincent Bocchino?) (12)
zie From The Memoirs of Madame Junot

The Facts,
in: New York Herald, 21 June 1908. (5)
in: Illustrated London News, December / Christmas 1911 (1,4,5)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

The Fair-lover,
in: Cosmopolis, Revue Internationale, no22, Octobre 1897, tomeVIII, p1-22. (11)
in: My poor relations, Constable & Co. Westminster 1903, p99 (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol I, p133-167 (11)

The Fire Of Love,
in: Country Life, April 24th 1909, p 578-599 (kopie eb)
in: Putnam’s Magazine, May 1909. Translated by Wladyslwaw T.Benda (12) (1,4)

The Fool and The Idiot,
in: Metropolitan Magazine (USA), October 1908. (1,4,5) (12)
in: Grand Magazine, June 1909. (5)
in: Timaru Herald (New Zealand), 7 August 1909. (5)
in: Everybody’s Magazine, June 1926 (12)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

   

The Great Hail Gamble,
in: The Pall Mall Magazine, Christmas double number, december 1905. Illustrated by A.S. Hartrick. p.46-733. (11)

The Heiress!,
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

The Hollanders at Home, 
in: The Pall Mall Magazine, July 1, 1908, vol.42, p368 (7)
in: The Pall Mall Magazine, Sept 1908. (12)
in: The Youth’s Companion, June 1908 (4)

Their Honour,
in: Collier’s Weekly. New=York. August 1913. (1,4)

The Kiss,
in: London Magazine, May 1909 (1,4)

The Library,

In: Windsor Magazine, an illustrated monthly for men and women, vo. XXV . London, December 1906-May 1907. Copyright 1906, by Maarten Maartens, in the United States of America. P.196-205. (= dec. 1906) 3 illustrations by Dudley Hardy. Een vervolg op Silly?(11)
in: Short Stories, Jan 1907 (12)
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p78 (11)

The Little Christian,
in: Lippincott’s Monthly Magazine, March 1900, vol.65, p 418. (7, 12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

The Love of a Fool,
in: Putnam’s Magazine, July 1909. (vm, 12) May 1909 (4)

The Marseillaise,
in: The Argosy (UK), July 1934. (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907. (11)
in: Six Short Stories, selected by dr.W.van Maanen, Meulenhoff, Amsterdam, zj,+-1930 (11)

The Minister’s Dog,
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p262 (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol II, p 95-122 (11)
in: Six Short Stories, selected by Dr.W.van Maanen, Meulenhoff, Amsterdam, zj,+-1930 (11)
ook: Le chien du pasteur.  In: Revue Bleue, revue politique et littéraire. Quatrième série, tome VIII. 34e année – 2e semaistre. 1er Juillet au 31 December 1897. Paris 1897. P.169-175. traduit de l’ anglais par André Noël. (11)

The Mother,
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p 126 (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol I, p171-243 (11)

The Nod. A Very Dutch Story,
in:The Pall Mall Magazine, edited by George R.Halkett. Vol.XXX. May to August 1903, pages 465-475,      3 ill by Edmund Joseph Sullivan. Copyright ed. (11)

in: The Argosy (UK), March 1927. (12)
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p100 (11)

The Notary’s Love Story,
in: My poor relations, Constable&Co, Westminster 1903, p 204 (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol II, p 9-40 (11)

The Marseillaise,
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

 

The Passport,
in: Harper’s Monthly Magazine, June 1904 (12)
in: The Argosy (UK), September 1931. (12)

The Permanent Fool,
in: The Smart Set, December 1905 (1,4,5,12)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11).

The Promise,
in: The Century Magazine, Dec 1903 (als Promise, 12)
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p276 (11)

zie: vertaald De belofte.

The Reader,
The Bookman. Supplement. Special Christmas number 1914. London, Hodder and Stoughton. (7)
(deze nog nazien! Er is ook versie in au, dezelfde? )
https://trove.nla.gov.au/version/41573099.

The Ring,
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p190 (1)
zie: De ring. De Nederlandse vertaling.

The Sacrifice,
in: The Granta, november 1903, Cambridge (UK of US?, 1, 4)
in: The Granta, 25 November 1905 (5)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11).

The Story of the Great Hail-Gamble,
in: The Pall Mall Magazine, Volume XXXVI (36), July – December 1905. (12) (11)
in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p206 (11)

The Summer Christmas,
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p180 (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol I, p 247-278 (11)
in: Six Short stories, selected by dr W.van Maanen, Meulenhoff, Amsterdam, zj, +-1930 (11)

“The Trick”,
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p296 (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol II, p147-170 (11)

The Virgin’s Shoe,
in: San Francisco Call, 30 December 1906 (5)
in: The New York Herald, March 1907 or after (4)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11).

The Wedding,
in: The Smart Set, October 1913. (12)

The Woman’ s Victory,
in: Harper’s Monthly Magazine, November 1903. (12)
in: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (11)

The Will of Klaas Bunting,
in: The Red Book Magazine, August 1907. (12)

The Will Of Sarah Onderdop, originally The Comic Funeral,
in: The Scrap Book (USA), February 1908. (5, 12)

in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

Tom Potter’s Pilgrimage,
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p282. (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol II, p125-143 (11)

Tuberculin,
in: The Windsor Magazine, an illustrated monthly for men and women. Vol.XXIV, June to November, London 1906. p.631-640. 4 illustraties van L.Raven-Hill. Copyright 1906, By Maarten Maartens, in the United States of America. (11)

in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p 42 (11)in: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p 42 (11)

V

Venetia’s Child,
in: Scribner’s Magazine, February 1905, p 165-172.(1,4,5, 12, kopie eb)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

W
What Happened To-Morrow
in: Lady’s Realm, December 1907. (1,4,5)
in: San Francisco Call, 28 June 1908. (5)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

Why he loved her,
in: The Saturday Evening Post, December 29, 1900. (12)
in: My poor relations, Constable & Co, Westminster 1903, p314 (11)
in: My poor relations, Tauchnitz, Leipzig, 1904, vol II, 173-189 (11)

Willy-Nilly,
in: Lady’s Realm, October 1908. Illustrations Lawson Wood. (1,4,5)
in: Maarten Maartens, At home and abroad, stories of love. Doorn, Stichting Maarten Maartens, 2015. (11)

 

Zuidlaren, vlak voor Kerst 2017. Ik wens u/ jou knusse kerstdagen en een gezond, gelukkig en vredig 2018!