Bibliografisch. Lijst van in het Nederlands vertaalde korte verhalen

In het Nederlands vertaalde korte verhalen. Een nieuwe lijst.

Deze lijst is nogal uitputtend waar het de informatievoorziening betreft over vindplaats of bron. Dit deed ik omdat er nog steeds onduidelijkheden zijn. Gaandeweg zal er vast meer op zijn plek vallen. Gebruikte afkortingen ter indicatie van bron, inzien, eigendom, etc.:  bi= ingezien in bibliotheek, bp= info Bouwe Postmus 2015 (At home and abroad) of 2017 (mail), cal= catalogus Cambridge university library, eb=eigen bezit, hb=bibliografie Hendrik Breuls 2005, # = niet kunnen nazien


A

B
Bidden,
In: Maarten Maartens, Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaald door Elizabeth Stortenbeker. Meulenhoff, Amsterdam 1977 (eb)
Eerder verschenen als Prayer, in: Brothers All, more stories of Dutch peasant life. Tauchnitz 1909  (eb)

C

D
De belofte,
In: De Sumatra post, 29 en 30 juni 1909 (bp)
In: Schager courant, 31 maart 1910 (bp)
In:  Nieuwsblad van Friesland, 10 en 24 september 1910 (bp)
In: Het nieuws van den dag voor Nederlands-Indie, 2 mei 1912 (bp)
In : Maarten Maartens, Novellen en gedichten, Novellen en verzen. Verzameld en vertaald door dr.M.A.Schwartz, Bosch & Keuning, Baarn. Libellen-serie nr.98. zj. (eb)
Eerder verschenen als The Promise, in: Brothers All, more stories of Dutch peasant life. Tauchnitz 1909 (eb)

De dodenweg,
In: Maarten Maartens, Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaald door Elizabeth Stortenbeker. Meulenhoff, Amsterdam 1977 (eb)
Eerder verschenen als The Death-Way in: Brothers All, more stories of Dutch peasant life. Tauchnitz 1909

De gebeurtenis van mijn leven,
In: Maarten Maartens, Novellen en gedichten, Novellen en verzen. Verzameld en vertaal door dr.M.A.Schwartz, Bosch & Keuning, Baarn. Libellen-serie nr.98. zj. (eb)
Eerder verschenen als All My Story in: Brothers All, more stories of Dutch peasant life. Tauchnitz 1909. Ook vertaald verschenen als Mijn Eigen Geschiedenis en De gebeurtenis van mijn leven, zie aldaar.

De Hond van den Dominee,
In: Het nieuws van den dag: kleine courant, 19, 20, 21 en 22 februari 1895
Ook verschenen als The Minister’s Dog in: My Poor Relations, stories of Dutch peasant life, Constable 1903. (eb). Ook verschenen als Le Chien du Pasteur in: Revue Bleue, revue politique et littéraire. Quatrième série —tome VIII, 34e annee- 2e semestre, 1er juillet au 31 décembre 1897. Paris, 1897, p.169-174. Traduit de l’ anglais par André Noël. (eb)

De liefdesgeschiedenis van den notaris,

In: De Sumatra post, 12, 13, 15, 16 en 17 augustus 1904 (bp)                                                                          Eerder verschenen als The Notary’s Love Story in: My poor relations, 1903 (eb)

De Moeder,
In: Warendorffs Novellen Bibliotheek no.208, 1908. Vertaald door Hajem. (#)
Eerder verschenen als The Mother in My Poor Relations, stories of Dutch peasant life, Constable 1903 (eb)

De ring,
In: Maarten Maartens, Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaald door Elizabeth Stortenbeker. Meulenhoff, Amsterdam 1977 (eb)
Eerder verschenen als The Ring in Brothers All, more stories of Dutch peasant life. Tauchnitz 1909 (eb)

Diamanten, ons wekelijks verhaal.
In: Wereldkroniek op 23 januari 1926 (#)
Eerder verschenen als Diamonds in: The Woman’s Victory and other stories (eb)

E
Een Afscheid,
In: Bataviaasch nieuwsblad, 16 oktober 1915 (bp)
Zie onder bij In Extremis.
Eerder verschenen in: My Poor Relations, 1903 (eb)

Een Offer,
Het nieuws van den dag: kleine courant, 4, 5, 6, en 7 augustus 1897 (bp)
Eerder verschenen als A Drop of Blood,
In: Woman at Home, 1893. (#)
In: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (eb)
Ook verschenen met de titel Opgeofferd, zie beneden.

Een kwestie van smaak,
Feuilleton in: Het Vaderland, 3/4 december 1893 t/m 17 januari 1894. Vertaling door Cora.
Deze novelle verscheen als A Question of Taste zelfstandig in 1892 bij Heinemann in London.

Een kunstgreep,
In: Warendorff’s Geïllustreerde familiekalender voor het jaar 1901 (bp)
Eerder verschenen als “The Trick” in: My poor relations 1903 (eb)

Een liefdezang,
In: Het nieuws van den dag: kleine courant, 17 juni 1899 (bp)
Verschenen als A Love Song (bp)

H
Haar laatste woord,
In: De Telegraaf, 1 februari 1902 (bp)
In: Soerabaijasch handelsblad, 18 maart 1902 (bp)
In: Bataviaasch nieuwsblad, 12 december 1906 (bp)
Eerder verschenen als Her last word in: The Woman’s Victory and other stories (eb)

Haar portret,
In: Het nieuws van den dag: kleine courant, 20 januari 1895 (bp)
Later verschenen als The Bargain in: The Woman’s Victory and other stories (eb)

Het diner,
in: Het Vaderland, als Feuilleton van Het Vaderland, naar het Engels van Maarten Maartens, op 7/8, 9 en 10 januari 1900 (kopie eb)
Eerder verschenen als The Banquet in: Brothers All, more stories of Dutch peasant life. Tauchnitz 1909 (eb)

 

I
In extremis,
In: Bataviaasch nieuwsblad, 17 januari 1905 (bp)
In: Bataviaasch nieuwsblad, 12 december 1906 (bp)
In: Soerabaijasch handelsblad, 28 februari 1905 (bp)
In: De Sumatra post, 9 maart 1905 als: “In Extremis” (bp)
Ook verschenen met als titel Een Afscheid. Zie aldaar.
Eerder verschenen als In extremis in My Poor Relations 1903 (eb)

In verrukking,
In: De Telegraaf, 8 maart 1902 (bp)
Eerder verschenen als In Extremis in My Poor Relations 1903 (eb)

J
Jan,
In: Maarten Maartens, Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaald door Elizabeth Stortenbeker. Meulenhoff, Amsterdam 1977 (eb) Eerder verschenen als John, In: Temple Bar, Jan 1, 1900, vol 119, p206. (Cal) en in: Some Women I Have known (1901)

L

Lady Mary’s vergissing,
In: Damesweekblad voor Indië, 6 januari 1910. (bp)
Eerder verschenen als Lady Mary’s mistake, in: The Woman’s Victory and other stories, 1907 (eb)

Lied van liefde,
In: Europa, februari 1902 (#)
Verschenen als A Love Song in: The Woman’s Victory, 1907 (#)

Lord Venetia,
In: Het Leeskabinet, maandschrift gewijd aan Vaderlandsche en Buitenlandsche letterkunde. februari 1899. P.108-120 (kopie eb)
Eerder verschenen als Lord Venetia In: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (eb)

M


Mijn enige belevenis,
In: Maarten Maartens, Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaald door Elizabeth Stortenbeker. Meulenhoff, Amsterdam 1977 (eb)
Eerder verschenen als All My Story, in: Good Words 1899, London, Isbister and Company, p53, illustrated by Gordon Browne (eb)

Mijn eigen geschiedenis,
In: Het nieuws van den dag: kleine courant, 12 maart 1899 (bp)
Ook verschenen als: Mijn enige belevenis en De gebeurtenis van mijn leven. Zie aldaar.                      Verschenen als All My Story,
In: Good Words 1899, London, Isbister and Company, p53, illustrated by Gordon Browne. (eb)
In: Brothers all, Tauchnitz, Leipzig 1909, p177 (eb)
In: Six Short Stories, selected by dr.W.van Maanen, Meulenhoff, Amsterdam,-1930 (eb)

Miss,
In: Maarten Maartens, Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaald door Elizabeth Stortenbeker. Meulenhoff, Amsterdam 1977 (eb)
Eerder verschenen als “ Meess”, in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p249 (eb)

O

Om het armhuis, door Maarten Maartens, met illustratiën.

In: De Huisvriend. Nieuwe serie, jaargang 1,  H.A.M.Roelants, Schiedam 1899. Verschenen met de titel The Banquet in My Poor Relations, vol.II, 1904.(eb)


Onze nicht Sonja,
In: Maarten Maartens, Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaald door Elizabeth Stortenbeker. Meulenhoff, Amsterdam 1977 (eb)
Eerder verschenen als Our cousin Sonia, in: Some women I have known, London, Heinemann, 1901, p179 (eb)

Opgeofferd,
In: Leeuwarder courant, 23, 25 en 26 november 1895. (bp)
Eerder verschenen als Drop of Blood ,
In: Woman at Home, 1893. (#)
In: The Woman’s Victory and other stories, D.Appleton and company, New York 1907 (eb)
Ook verschenen als Een offer, zie boven.

S
“ Sic Transit “ , Oorspronkelijke Novelle uit de nagelaten Geschriften van Maarten Maartens.
In: de Haagsche Post, 1 januari 1916.

 

U
Uit den Franschen tijd,
In: De Sumatra post, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 april 1907. (bp)
Eerder verschenen als The Passport (bp)

V
Van een Amerikaansche millionairsweduwe,
In: De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad, 6 en 7 mei 1902 (bp)
Eerder verschenen als A Bit of To-day in: My poor relations, 1903

 

De openingsfoto bij deze tekst is de titelpagina van de bundel Vrouwen die ik heb gekend, een heruitgave van Meulenhoff in 1977. De foto’s van De Belofte en De gebeurtenis van mijn leven maakte ik van de uitgave door Dr.M.A.Schwartz:  Maarten Maartens, Novellen en verzen, Baarn.  De andere foto’s zijn gemaakt van kopieën van het verhaal uit de genoemde bron. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *